A golf szabályai


1. Etikett

 • Meg kell győződni, hogy ütés vagy lendítés előtt senki nem áll a közelben és ütéstávolságon belül nincs játékos.
 • Amíg a játékostárs üt, senki sem mozoghat, beszélhet.
 • Lassú játék esetén a következő csoportot mindig el kell engedni.
 • Bunkerből történő ütés után a homokot el kell gereblyézni.
 • A kiütött gyepdarabot vissza kell helyezni.
 • A táskát, trolley-t a green szélén kell hagyni.
 • A greenen a puttvonal meghosszabbításába ne álljunk.
 • A greenen a labda által okozott lyukakat ki kell javítani.
 • A zászlót a green elhagyása előtt vissza kell helyezni.

2. Játékformák

 • Stroke Play (SP): az a játékos győz, aki a meghatározott kört vagy köröket kevesebb ütéssel teljesíti (Ennek egyik formája a stableford). Ebben a játékformában mindig be kell fejezni a szakaszt.
 • Mach Play (MP): szakaszokra játsszák, a szakaszt az a játékos nyeri, aki kevesebb ütéssel játssza meg a lyukat. Ha mindkét játékosfél azonos ütéssel játssza meg a szakaszt, felezett szakaszról beszélünk. A mérkőzést az nyeri, aki több szakaszt nyer. Ebben a játékformában „meg lehet adni” az ellenfélnek egy szakaszt.

3. Általános szabályok

 • Mindig meg kell jelölni a labdát játék előtt, hogy azonosítható legyen. Ha nem azonosítható, akkor elveszettnek minősül.
 • Játék előtt mindig meg kell számolni az ütőket, maximum 14 ütőt vihet magával a játékos.
 • Nem lehet tanácsot elfogadni játék közben, kivéve a caddie-től vagy partnertől, illetve tanácsot adni kivéve a partnernek.
 • Mindig felesleges késlekedés nélkül kell játszani.
 • A labdát mindig úgy kell megjátszani, ahogy fekszik. Nem lehet a labda fekvésének helyzetén, vagy a szándékolt beállás illetve lendítés területén javítani.
 • Nem lehet a labdát megérinteni, hacsak a szabályok ezt lehetővé nem teszik.
 • Idegen labdával való játék esetén a büntetés:
  SP- 2 ütés büntetés és a megfelelő labdát kell tovább játszani
  MP- szakaszvesztés.
 • Vízakadályban és bunkerban ütés előtt nem szabad megérinteni a talajt.

4. Az elütő

 • Az "elütőhely" a megjátszandó szakasz kezdési helye. A négyszögletes terület mélységében két ütőhossznyi; elejét és oldalait a két tee-jelző külső határai jelölik ki. Egy labda akkor van elütőhelyen kívül, ha teljes terjedelmével azon kívül fekszik.
 • Az elütőn belül kell tee-elni a labdát, de a játékos állhat az elütőhelyen kívül.
  Büntetés, ha a játékos elütőhelyen kívül tee-el:
  SP- 2 ütés és meg kell ismételni az ütést
  MP- nincs büntetés, de az ellenfél kérheti az ütés megismétlését
 • Ha beállás közben véletlenül leesik a labda a tee-ről, akkor nincs büntetés, újra tee-elhető a labda.

5. A játék rendje

 • Az első elütőn a kezdés a kiírás sorrendjében történik, a következő elütőn pedig mindig az előző szakaszon legsikeresebb versenyzőé az elsőbbség, azonos eredmény esetén az előző elütőn érvényes sorrend marad.
 • A már játékban lévő labdák közül mindig a lyuktól legtávolabb lévő labda kerül megjátszásra.

6. Vízakadály

 • Vízakadály minden tengerrész, folyó, csatorna, vizesárok, patak vagy egyéb nyílt vízterület, akkor is ha nem tartalmaz vizet. Sárga karókkal jelzik, kivéve az oldalsó vízakadályt, melyeket piros karók jeleznek.
  Ha a labda a vízakadályba kerül a játékos játszhatja a labdáját onnan ahol az fekszik, vagy egy büntetőütés (bü.) felszámolása mellett a következő lehetőségek közül választhat:
 • Megjátszhat egy másik labdát az előző ütés helyéhez legközelebbi pontról.

 • A vízakadály mögött távolsági korlátozás nélkül droppolhat egy labdát úgy, hogy az a pont, ahol az eredeti labda keresztezte a vízakadály szélét, a lyukat és a droppolás helyét összekötő egyenesen legyen.

 • Kizárólag oldalsó vízakadály (piros karó) esetén, a játékos droppolhat egy labdát két ütőtávolságra, de nem közelebb a lyukhoz, mint az a pont, ahol eredeti labdája keresztezte a vízakadály határát, vagy az a pont amely a vízakadály másik szélén a lyuktól azonos távolságra található.

7. Játék a greenen

 • A greenen fekvő labda megjelölés után felemelhető és megtisztítható.
 • A putt vonalat nem lehet megérinteni, kivéve, ha laza akadályt (falevél, homok, ág stb) távolít el a játékos, vagy labdakrátert javít ki.
 • A zászló kivehető, vagy a lyuk jelzésére kezelhető a játékos kívánsága szerint. A greenen megütött labda nem ütközhet a zászlórúdba, büntetés:
  SP- 2 ütés és onnan kell tovább játszani, ahol a labda fekszik
  MP- szakaszvesztés
 • Ha a játékos greenen megütött labdájával eltalál egy másik greenen lévő labdát büntetés:
  SP- 2 ütés és onnan kell tovább játszani, ahol a labda fekszik
  MP- szakaszvesztés

8. Rendellenes talajviszonyok

 • Ha tócsában, felújítás alatt álló területen (kék karó), vagy üregi állat, hüllő, madár vájta lyukban fekszik a labda (kivéve vízakadályban), akkor a játékos büntetés nélkül élhet a könnyítés lehetőségével a következőképpen:
  Attól a ponttól, ahol az akadályoztatás nem áll fenn és a labda eredeti helyéhez a legközelebb van, azonban nem közelebb a lyukhoz, a játékos droppolhat egy labdát egy ütőnyi távolságon belül.
  Ha a rendellenes talajviszony bunkerban van, akkor csak a bunkerban lehet büntetés nélkül droppolni, a greenen pedig helyezni kell a labdát arra pontra, ahol az akadályoztatás nem áll fenn.

9. Elveszett, vagy pályahatáron kívüli labda- provizórikus labda

 • Ha egy labda vízakadályon kívül elveszett vagy pályahatáron kívülre kerül, a játékos egy büntetőütés felszámolása mellett az előző ütés helyéhez legközelebbi pontról üthet egy másik labdát.
 • Időnyerés céljából, a játékos ideiglenesen játszhat egy másik labdát az eredeti ütés helyéről- ez a provizórikus labda.
 • Elveszett labda keresésére 5 perc áll a játékosok rendelkezésére.
 • Határon kívüli területet fehér karó, néha kerítés vagy fal jelöli.

10. Torlaszok

 • Torlasz minden mesterségesen előállított dolog, amit nem minősítenek a pálya szerves részének.
 • Mozdítható torlasz: eltávolítható büntetés nélkül
 • Mozdíthatatlan torlasz: kivéve vízakadályban, attól a ponttól, ahol az akadályoztatás nem áll fenn és nincs közelebb a lyukhoz, egy ütőnyi távolságon belül lehet droppolni büntetés nélkül.

11. Játszhatatlan labda

 • A játékos labdáját bárhol játszhatatlannak minősítheti, kivéve, ha vízakadályban fekszik.
 • Egy büntetőütés felszámolása mellett a következő lehetőségek közül választhat a játékos:
  Játszhat egy labdát az előző ütés helyéhez legközelebbi pontról.
  Két ütőtávolságon belül attól a ponttól, ahol a labda feküdt, de nem közelebb a lyukhoz droppolhat egy labdát.
  Droppolhat egy labdát a labda eredeti helyét és a zászlót összekötő egyenes mentén távolsági korlátozás nélkül, nem közelebb a zászlóhoz.

Összeállítást készítette: Fucskó Tünde

 
 
 
Támogatóink


 
 
Együttműködő partnereink


 
 
Médiapartnereink 
 

Golfról

Klubélet

Driving Range

Rendezvény

Partnereink

Golf története
Magyar golftörténelem
Szabályok
Handicap rendszer
Pályaalkalmassági
Faliújság
Nyírség Golf Klub története
Etikett
Golfoktatás
Golfshop
Rendezvény Támogatóink
Együttműködő partnereink
Médiapartnereink