Pályaalkalmassági


Általános ismertető

Ez a dokumentum az MGSZ elméleti szabály vizsga lebonyolításának szempontjait, feltételeit és menetét foglalja össze. Minden érintett tájékoztatására, ugyanakkor elsősorban a vizsgáztatásra feljogosított klubok és a vizsgázásért felelős munkatársak számára készült, összhangban az elnökség által jóváhagyott szabályvizsga rendszer leírással annak érdekében, hogy a vizsgáztatás azonos feltételek, körülmények és követelmények szerint folyjon az egyes vizsgahelyeken. A vizsgáztatással kapcsolatban bármi kérdés merül fel, kérjük jelezzék az MGSZ-ben Fucskó Tünde főtitkár vagy Gágyor Gábor felé.
A vizsga célja, hogy a versenyeken is indulni kívánó, örömteli módon gyarapodó számú új golfjátékosok szabályismereti tudását is - hasonlóan a játéktudást minimális szinten megkívánó pályaalkalmassági vizsgához - egy közel azonos, minimálisan elvárható standard szinten biztosítsa. Ez annak érdekében került bevezetésre, hogy a versenyekre benevező játékosok egyenlő, fair esélyekkel indulhassanak, a legalacsonyabbra csökkentsük annak az esélyét, hogy az elvárt alapvető szint alatti szabályismeretekkel bíró játékosok adott játékhelyzetekben szabályismereti hiányosságaik miatt netán jogosulatlan előnyhöz juthassanak, illetve a szabályok adta lehetőségeket minden versenyző egyenlően kihasználhassa, és egyenlő esélyekkel versenyezhessen a sikerért.
A vizsgakérdések alapvető, gyakorlatban általában előforduló eseteket dolgoznak fel, céljuk az alapvető szabálytudás felmérése és nem a magas szintű szabályismeret tesztelése. A közzétett kérdéssorban szerepelnek könnyebb és szerepelnek letisztultabb szabályismertet feltételező kérdések is. Ez utóbbiak inkább a felkészülést segítik, a tesztsorokban alapvetően az egyszerűbb, alapvető kérdések összeállítását szorgalmazzuk.
A kérdéssor természetesen folyamatosan, ésszerű mértékben bővülni, változni fog. Az aktuális tesztkérdések az MGSZ honlapjáról bárki, játékosok, vizsgáztatók, pro-k számára letölthetők.

A tesztsor összeállítása és a vizsga lebonyolítása

A vizsgáztató az adott vizsga tesztlapját a rendelkezésre álló kérdéshalmazból elektronikus másolás/beillesztéssel állítja össze biztosítva azt, hogy az egyes kérdéssorok vizsgáról vizsgára változzanak, illetve, hogy az egyes kategóriákból kiválasztva a megfelelő összeállítású kérdések szerepeljenek a kérdéssorokban és a kérdések minden tárgykört öleljenek át.
A vizsgáztató biztosítja, hogy egy-egy kérdéssorba arányosan kerüljenek megfelelő szintű kérdések, azaz egy tesztsoron belül ne csak a valamivel összetettebb, vagy csak a legegyszerűbb kérdések szerepeljenek.
A vizsgáztató a kérdéseket összeállítva a vizsgázó játékosok számára azokat a megfelelő példányszámban sokszorosítja.
Az egyes vizsgák végleges kérdéssorát a vizsgázó játékosok csak a vizsga alkalmával ismerhetik meg. A vizsgáztató felelőssége, hogy a tesztlap a vizsga előtt ne kerülhessen nyilvánosságra, azt leghamarabb csak közvetlenül a vizsga alkalmával, a játékosok ismerhetik meg.
A tesztlapot és a kérdések pontszámait a következőképpen kell összeállítani:
20 db igaz-hamis 20 pont
16 db egyszerű választásos 16 pont
1 db rajzos feladat 4 pont
A vizsgán legalább 60 %-os eredmény, azaz a 40-ből legalább 24 pont szükséges a minimális szint eléréséhez.
A vizsgára összegyűlt játékosok helyet foglalnak, majd a vizsgáztató ismerteti a vizsga menetét és szabályait. A vizsgázók a vizsga előtt kitöltik a vizsga első oldalán lévő egyszerű adatlapot.

Szabályok:

A játékos a tesztet egyedül kell, hogy kitöltse, külső segítséget nem vehet igénybe.
A játékos nem zavarhatja a többiek munkáját.
A helyes válaszokat egyértelműen kell megjelölni a tesztlapon.
A vizsga időtartama 50 perc. Ennek pontos betartása a vizsgáztató felelőssége.
A vizsgát a vizsgáztató személyes jelenlétével folyamatosan felügyeli. Értelmező kérdésekre adhat választ, azonban a helyes megoldást nem mondhatja meg, és nem sugallhatja.
A vizsgát megkezdett játékos a tesztlapját le kell hogy adja még akkor is, ha a vizsgát nem tudja befejezni, illetve vizsgája várhatóan sikertelen lesz. A vizsgáztató ezt a tesztlapot is köteles vizsgaként kezelni és továbbítani az MGSZ felé.

A vizsga körülmények

A vizsgához biztosítani kell egy különálló termet, ahol minimum 8-10 fő, egymástól kellő távolságban, asztal mellett, az íráshoz szükséges kényelmet biztosítva leültethető. A vizsga terem biztosítsa a játékosok zavartalan tesztírását. A klubház terasza pl. nem alkalmas a megfelelő vizsgakörnyezet biztosítására.

A vizsgalapok kijavítása, továbbítása

A vizsgalapokat a vizsgáztató 24 órán belül kijavítja, majd az eredményt jól láthatóan pontszámmal és a "Megfelelt"/"Nem felelt meg" minősítéssel feltüntetve továbbítja a Szövetségbe úgy, hogy azok bizonyosan, visszaélési lehetőségektől kizárva a lehető leghamarabb eljussanak oda.
A vizsgalapokat az MGSZ szúrópróbaszerűen ellenőrzi, illetve a sikeres vizsgázók számára a vizsgalapok kézhezvételétől számítva egy héten belül kibocsátja az igazoló leveleket.
A vizsgalapokat az MGSZ archiválja, és kibocsátja a vizsgadíj számláját a vizsgáztató klub felé.

A játékosok értesítése

A vizsgáztató a tesztlapok kijavítása után 24 órán belül értesíti a klubot és az MGSZ-t a vizsgák eredményéről. A játékosokat a klub értesíti a vizsgájuk eredményéről.

A vizsgáztatási jog és szankciók

Az egyforma standardok, az MGSZ által kiküldött "Szabályvizsga rendszer 2007" leírás szerinti vizsgáztatás a klubok által kijelölt vizsgáztató felelőssége. Amennyiben a vizsgák nem a tervezett rend szerint mennek, illetve olyan visszaélések fordulnának elő, amelyek a vizsgáztatási rendszer eredetileg megfogalmazott céljait veszélyeztetik, úgy az MGSZ megvonhatja a vizsgáztatási jogot az adott klubtól illetve vizsgáztatótól. Ilyen esetek pl.:

 • Amennyiben a vizsgáztatási eljárásban visszaélés, szabálytalanság tapasztalható
 • Más tölti ki a vizsga tesztet, mint a bejelentett vizsgázó
 • Utólag kicserélik, módosítják a teszteket
 • A vizsgázók előre megismerik a kitöltendő tesztet
 • A vizsgázók valamilyen segédletet használnak
 • A vizsga folyamata valamilyen módon szabálytalanul zajlik
 • A vizsga túllépi az előírt időtartamot
 • A vizsgalapok nem az utasítások szerint vannak összeállítva
 • A vizsga időpontja nincs előre legalább egy héttel bejelentve
 • A vizsgázók neve nincs legalább egy nappal előre leadva
 • Nem az előre megadott vizsgáztató végzi a vizsgáztatást

Emellett amennyiben az előre lejelentett névlistán nem szereplő tesztet kap az MGSZ, azt a tesztet/vizsgát nem veszi figyelembe a Szövetség.

 
 
 
Támogatóink


 
 
Együttműködő partnereink


 
 
Médiapartnereink 
 

Golfról

Klubélet

Driving Range

Rendezvény

Partnereink

Golf története
Magyar golftörténelem
Szabályok
Handicap rendszer
Pályaalkalmassági
Faliújság
Nyírség Golf Klub története
Etikett
Golfoktatás
Golfshop
Rendezvény Támogatóink
Együttműködő partnereink
Médiapartnereink